Udskriv denne side

Unge patienter tar' ordet

Det er et samarbejde etableret mellem følgende patientforeninger:

  • SIND Ungdom (unge med sindslidelser)
  • FNUG (unge med gigt)
  • Diabetesforeningens Ungegrupper
  • SUHM (unge med fysisk handicap)
  • Drivkræften i Kræftens Bekæmpelse (unge med kræft)

Vi kronikere og alvorligt syge, har fundet ud af at vi har nogle ting tilfælles og står vi sammen er vi overbevist om at vi har en større stemme. Formålet er at skabe større fokus på unge i sundhedssystemet og på at vi har nogle særlige behov der adskiller sig fra andre grupper så som børn og ældre. Der er en tendens til at de unge bliver overset og "tabt mellem to stole".

  • At blive syg på et meget sårbart tidspunkt, kan få enorme konsekvenser - fysisk, psykisk og socialt. Man kommer tilbage til livet med en forandret rolle, og den rolle skal vi have hjælp til, så vi kan klare os selv bedst muligt efterfølgende.

  • Vi overgår fra børneafdeling til voksenafdeling. Det er et stort og svært spring, både behandlings- og identitetsmæssigt. Der mangler konsekvente handlingsforløb på tværs af afdelinger og hospitaler, når vi overgår fra et ambulatorium til et andet.

  • Den behandling man bliver tilbudt varierer afhængigt af hvor man bor i landet. - herunder fx forskel i hvor let det er at få tilbudt pumpe, hvad der udbydes af blodsukkermålere osv.

Efter folkemødet er der sket en helt masse, generelt er der lige nu en del fokus på unge i sundhedssystemet og det ser ud til at vi kommer til at være involverede i design af de nye såkaldte "supersygehuse".

Senest har vi, d. 7. november 2013, været i folketinget og holde møde med Sophie Løhde med nogle konkrete forslag til ting hun som sundhedsordfører kunne tage fat på. Hun virkede generelt meget positivt indstillet, og ville gerne høre hvad vi havde at sige. Og inviterede os efterfølgende til at deltage i møder i sundhedsudvalget.